Ücretler

Fiyat ameliyat öncesi cerrahı seçmede düşünülen bir başka faktördür. Yüz germe ameliyatı fiyatları büyük değişiklikler gösterir; doktorun tecrübesine, kullanılan yöntemin türününe, operasyonun yapılacağı ülke, şehir hatta hastaneye göre değişebilir. Türkiye’de fiyatlar 5000-20000 TL arasında değişiklik göstermekle birlikte cerrah hasta arasındaki iyi iletişim ile birlikte gelen tatmin edici bir sonuç hiç bir fiyat avantajı kadar değerli değildir.

Yüz Germe Ameliyatı Fiyatlarını etkileyen faktörler genelde birkaç bölüme ayrılır:
Doktorun iş ücreti
Sağlanan imkanların ücreti
Anestezi Ücreti
İlaçların ücretli
Cerrahi müdahaleler
Medikal testler ve aletler

Dr. İNAN KOCAARSLAN

0 533 469 37 66 / Estetik Cerrah

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği